Om skolen

Velkommen til Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum, med stranden og skoven som nærmeste naboer. Vi er en friskole med ca. 380 elever fordelt fra børnehaveklassen til 3. videregående. Vi er en skole, der udover de obligatoriske fag, også arbejder meget med de kunstneriske og musiske fag.
Skolen har en særlig specialundervisningsprofil, hvor der - udover specialundervisningen for elever i almenundervisningen - også er etableret specialklasser, hvor undervisningen er organiseret, så den tilgodeser udviklingshæmmede børns behov.

Vores tilsynserklæring fra 2014/15 kan læses her

Forældrebogen

Se den nyeste version af skolens forældrebog, som skal være med til at introducere jer til, hvordan skolen fungerer og hvilke værdier vi arbejder ud fra. I bogen kan I finde information om og forklaring på nogle af de mest basale forudsætninger for skolen.
Læs forældrebogen her

Vores nye film

Her kan I se en lille film om skolen, som vi har arbejdet på siden januar og som skal være med til at hylde skolens 60 års jubilæum.
Vores filmmand Finn Nordfeld, har i løbet af de sidste 5-6 måneder, diskret bevæget sig rundt i skolegården, klasselokalerne, salen og skoven, for at samle de bedste stemningsbilleder fra vores hverdag og fester.

Rigtig god fornøjelse!
Se filmen her.