Om skolen

Velkommen til Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum, med stranden og skoven som nærmeste naboer. Vi er en friskole med ca. 380 elever fordelt fra børnehaveklassen til 3. videregående. Vi er en skole, der udover de obligatoriske fag, også arbejder meget med de kunstneriske og musiske fag.
Skolen har en særlig specialundervisningsprofil, hvor der - udover specialundervisningen for elever i almenundervisningen - også er etableret specialklasser, hvor undervisningen er organiseret, så den tilgodeser udviklingshæmmede børns behov.

Vores tilsynserklæring fra 2014/15 kan læses her

Film om skolen

Her kan I se en lille film om skolen, som er lavet i forbindelse med skolens 60 års jubilæum.

Vores filmmand Finn Nordfeld, har i løbet af 5-6 måneder, diskret bevæget sig rundt i skolegården, klasselokalerne, salen og skoven, for at samle de bedste stemningsbilleder fra vores hverdag og fester.

Rigtig god fornøjelse!
Se filmen her.

Ledige pladser

Vi har pt. en stor søgning til vores skole og særligt nuværende 1. klasse. Derfor gør vi opmærksom på, at der er ledige pladser til en ny parallelklasse efter sommerferien.

Herudover er der også ledige pladser til de to kommende børnehaveklasser.

Henvendelse kan ske til kontoret på mail: kontor@sydskolen.dk eller på tlf.: 86 14 09 00