Om skolen

Velkommen til Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum, med stranden og skoven som nærmeste naboer. Vi er en friskole med ca. 360 elever fordelt fra børnehaveklassen til 3. videregående. Vi er en skole, der udover de obligatoriske fag, også arbejder meget med de kunstneriske og musiske fag.
Desuden har vi Specialklasserne som er en "lille skole" for udviklingshæmmede børn.
Vores tilsynserklæring fra 2013/14 kan læses her

Overskoletur 2014

Vores overskole var sidst i august på den årlige overskoletur, som denne gang gik til Friluftscenter Sprækkebjerg, hvor eleverne prøvede kræfter med alle mulige former for aktiviteter indenfor klatring, rappelling, forhindringsbane mm. Herefter fortsatte turen til Skjern Å, hvor de slog lejr og brugte en hel dag på at sejle i kano.

Billeder fra turen kan ses her

Fredagskoncert 3.10.

Fredag d.3.10. kl. 15.30 er der mulighed for at opleve små glimt fra musikundervisningen på de forskellige klassetrin
Musikundervisningen har en stor betydning på skolen – dagligt bliver der sunget og spillet.
Allerede fra første klasse begynder eleverne på deres første instrument, blokfløjten. I 3. klasse påbegynder eleverne undervisningen i et strygeinstrument: Violin, bratsch eller cello. Omkring 6. klasse er der mulighed for at skifte instrument til et af de andre instrumenter, som hører til i symfoniorkestret.
Se programmet for koncerten her