Om skolen

Velkommen til Rudolf Steiner-Skolen i Århus. Vores skole ligger smukt placeret på Strandvejen i den sydlige del af centrum, med stranden og skoven som nærmeste naboer. Vi er en friskole med 418 elever fordelt fra børnehaveklassen til 3. videregående. Vi er en skole, der udover de obligatoriske fag, også arbejder meget med de kunstneriske og musiske fag.
Da skolen igennem mange år har haft en særlig specialundervisningsprofil, har vi siden august 2016 været profilskole.

Tilsynserklæring fra 2015/16 kan læses her
Vedtægter kan læses her

Godt nyt!

Steinerskolernes 11. og 12. klasse er med i gymnasiereformen!

Det er med en fantastisk indsats lykkedes Steinerskolernes 11.12.-udvalg at påvirke de politiske partier, således at der i den netop vedtagne gymnasiereform er åbnet for, at skolernes 11. og 12. klasse i sin eksamens- og prøvefri form nu kan godkendes som ”Steiner HF”.

Læs mere om det nye tiltag her

Årsopgaver

Udstilling og fremlæggelse af årsopgaver
Lørdag d.4. marts kl. 8.30 – 17.00
Så er det igen blevet tid til at vores ældste klasse – 3.vg, skal aflevere deres årsopgaver. En dag mange af eleverne har set frem til i flere år.
Årsopgaven indeholder en teoretisk og en praktisk del, og emnet vælges helt frit af eleven. Arbejdet udføres sideløbende med skolegangen, og eleven har kontakt med en vejleder fra skolen i det omfang, der er brug for det.
Udstillingen og de mange fremlæggelser er for alle interesserede.