Forældrekurser

Forældrekursus

Skolen tilbyder gratis forældrekurser ved kursusleder John Halford. Tilmelding er ikke nødvendig.

Kurserne finder sted på Strandvejen nr. 100, 1. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om det kommende kursus nedenfor.

OPVÆKSTENS TRE SYVÅRSPERIODER
– Deres forskelligartethed og sammenhæng

Gratis kursusforløb for forældre ved Rudolf Steinerskolen i Aarhus

Steinerpædagogikken bygger på en helhedsforståelse af barnets væsen, hvor hvert trin af dets udvikling udgør sin egen forståelsesramme og samtidig drives frem af en forvandlingstrang mod et nyt trin.

Forståelsen af, at mennesket udvikler sig i overensstemmelse med sin egenart gennem tre væsensforskellige syvårsperioder, danner grundlaget for Rudolf Steiners udviklingspsykologi og pædagogik. Opdragerens og lærerens opgave er at leve sig ind i den helt særlige forståelsesart, som hver af disse tre syvårsperioder udgør for barnet.

Spørger man ind til, hvorfor børnehave-, børnehaveklasse – og skoleforløb er bygget op på den genkendelige måde, som det er, har det sin begrundelse i erkendelsen af barnets udvikling gennem de tre syvårsperioder med deres mangfoldige, underliggende udviklingsfaser med tiltag og kriser.

Kurset et opdelt i moduler, som man kan følge enten enkeltvist eller i deres sammenhæng.

Modul 1: Den første syvårsperiode (0-7 år): ‘Verden er hel’

Tidspunkt: Onsdage kl. 15.30-16.30 i perioden 21. sept.–12. okt. 2022
Indhold:

 • ”Barnet fødes med en forforståelse” siger R. Steiner. Hvad vil det sige?
 • Barnets første tre år. (Gå-tale-tænke).
 • Udvikling af fundamentale viljeskræfter på baggrund af efterligningsprincippet.
 • Sanser og motorik

Modul 2: Den anden syvårsperiode (7-14 år): ‘Verden deles’
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.30-16.30 i perioden 26. okt. 2022–8. feb. 2023.
Bemærk at følgende datoer er aflyst: Onsdag d. 7. december samt onsdage i juleferien (fra og med onsdag d. 21. december-tirsdag d. 3. januar).
Vi opstarter kurset igen efter jul onsdag d. 4. januar.

Indhold:

 • Skolemodning
 • Rubicon – den første store krise
 • Differentieret udvikling af følelseslivet
 • Behovet for den kærlige autoritet
 • 12 årsalderen og evnen til kausal tænkning

Modul 3: Den tredje syvårsperiode (14-21 år): ‘Verden samles på ny’
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.30-16.30 i perioden 22. feb.–29. marts 2023
Indhold:

 • Puberteten
 • Kærlighed og seksualitet
 • Selvstændig dømmekraft og tænkning (erkendelsesliv)
 • Frihed og ansvar
 • Livsmål og uddannelse

Modul 4: Den 12 årige Steinerskole i lyset af alle tre syvårsperioder
Tidspunkt: Onsdage kl. 15.30-16.30 i perioden 12. april-14. juni 2023
Indhold:

 • Hvorfor gav Rudolf Steiner impulsen til en helt ny skole?
 • At lære med både hoved, hjerte og hånd
 • Steinerskolens læreplan
 • Steinerskolens store udfordringer i dag

Erfaringer fra kurserne

”Som forælder har jeg prioriteret at deltage i kursusforløbet for forældre ved Steinerskolen, fordi det for mig har været vigtigt at få en grundlæggende forståelse og et nuanceret indblik i skolens pædagogik.

John som underviser, formår at formidle antroposofien, udviklingspsykologien, begreber, metoder og syvårsperioder på en enkel og brugbar måde.

I min optik resonerer den helhedsforståelse du opnår på kurset, direkte med barnets udvikling og trivsel og ikke mindst i mødet med læreren i dagligdagen på skolen.

Kurset har givet mig viden, ro og klarhed til at handle på beslutninger der var vigtige at tage. På kurset møder du også andre forældre på tværs af årgange, hvilket giver dig et særligt fællesskab, samtidig med, at du udvider din viden om dig selv.

Jeg kan på det varmeste anbefale kurset, som er opdelt i moduler, så du kan vælge lige netop det modul der passer specifikt ind i din situation.

 Jeg synes det er en gave for vores børn, at få mulighed for at lære med både hoved, hjerte og hånd, det har verden brug for.”

Sidsel Barbette Johansen
Forælder på skolen

Læs mere på skolens Facebook under kommende begivenheder samt på Instagram 

Du er også velkommen til at kontakte kursusleder John Halford og høre nærmere om kurset på mail: jh@rssaarhus.dk eller tlf. 27 13 29 93

Kærlig hilsen

Rudolf Steiner-Skolen i Aarhus