Skoledagen og årshjul

Steiner HF indeholder både humanistiske og naturvidenskabelige kernefag, sprog, musik, drama, billedkunst og håndværk.
Det brede fagudbud samt projekter, praktik og rejser betyder, at eleverne har en afvekslende og engageret hverdag og forlader skolen med et højt niveau af almen dannelse og faglige kompetencer.
Undervisningen er tilrettelagt således, at eleverne både tilegner sig kompetencer i kreativ tænkning og sociale kompetencer gennem samarbejdsprojekter indenfor alle fagtyper. Samtidig lærer eleverne at arbejde selvstændigt og fordybe sig i teoretiske, kunstneriske og praktiske emner og metoder.
Skoledagen er indrettet med teoretiske fag om formiddagen, hvor koncentrationen er størst, fagtimer (f.eks. sprogfag, dansk, matematik) midt på dagen og kunst- og håndværksfag sidst på dagen, hvor kroppen trænger til at blive aktiveret.
En stor del af undervisningen foregår i perioder. De to første timer hver dag undervises i et af de teoretiske fag, der kaldes ”hovedfag” (litteratur, matematik, biologi, fysik, historie etc.). En hovedfagsperiode varer 3 til 4 uger. Kunst- og håndværksfagene om eftermiddagen undervises i forløb af tilsvarende længde.
Eleverne oplever det som meget tilfredsstillende at få mulighed for at koncentrere sig om et emne og fordybe sig i faget.

 

Hovedfagsperioden afsluttes med et selvstændigt udformet hovedfagshæfte, der dokumenterer elevens forståelse og personlige bearbejdelse af stoffet. Kunst- og håndværksfagene afsluttes med færdiggørelsen af et produkt (sølvsmykke, grafisk tryk, dramaopførelse, etc.) Efter hver periode får eleven en skriftlig evaluering.
Mellem hovedfag og kunst- og håndværksfagene ligger fagtimerne, der er de faste ugentlige timer i dansk, matematik, sprog, kor, orkester, idræt etc.
Da fagene er sammensat, så de interagerer med hinanden i metode og indhold, vil tilrettelæggelsen af og afslutningstidspunktet for de enkelte fag adskille sig fra andre HF-former.
Hvert år tilrettelægges fagene i et årshjul, der sammen med studieplanerne for hvert enkelt fag afspejler Steinerskolens læreplan i en helhed.