Waldorf – Rudolf Steinerskolerne

Waldorf – Rudolf Steinerskolerne
Den første Rudolf Steiner-Skole blev grundlagt i 1919 i Stuttgart (Tyskland). Cigaretfabrikanten, Emil Molt, bad Rudolf Steiner (1861-1925) om at grundlægge en fri skole for børnene af arbejderne på hans fabrik. Rudolf Steiner havde ved flere lejligheder i årenes løb talt om opdragelse i sine foredrag, og på denne baggrund blev den første skole grundlagt.

I løbet af kort tid blev flere skoler grundlagt, men efter nazisternes magtovertagelse i 1933 blev skolerne lukket, da de stod i modsætning til nazismens bestræbelser. Først i 1946 kunne Waldorfskolerne genåbne, og idag er der 166 Waldorfskoler i Tyskland med ca. 68.000 elever og 9 fuldtidsseminarer samt andre faguddannelser. I Europa er der p.t. 376 skoler, 172 andre i Nord- og Sydamerika, Asien, Australien og Afrika.

Den første Rudolf Steinerskole i Danmark, Vidarskolen, blev grundlagt i 1950 i Gentofte, hvor den stadig har til huse. I 1955 kom Århus-Skolen til, og derefter kom Odense, Vordingborg osv. I dag er der 16 Steinerskoler i Danmark. Alle skolerne er medlemmer af Dansk Friskoleforening, som varetager De Frie Skolers interesser overfor myndighederne. Desuden har Rudolf Steinerskolerne et fælles sekretariat, hvor fællesanliggender bliver drøftet, men hver af de 16 skoler er en autonom økonomisk og forvaltningsmæssig enhed. Én gang årligt afholder de danske Rudolf Steinerskoler et fælles lærerstævne for i gensidig inspiration at arbejde videre på det fælles pædagogiske grundlag.

Læreplanen

Et spørgsmål som ofte bliver stillet er: Kan en skoleform, der er grundlagt i 1919, være tidssvarende? Det kommer an på to ting: Lærerne og læreplanen. De to ting er uadskillelige: En læreplan er værdiløs uden lærer, og en lærer uden plan er hjælpeløs! Men hvor henter læreren sin plan?
Rudolf Steiner Skolen har en læreplan, som ikke er en læreplan i gængs forstand. Den består af en række eksempler givet af Rudolf Steiner til, hvad man kan gøre, ikke hvad man skal gøre. Inspirationen henter læreren gennem studiet af det alment menneskelige, dvs. studiet af menneskets udvikling. Antroposofi (antropos=menneske og sofia=visdom) er et studium af menneskets og verdens udvikling. Skolens og lærerens opgave er at hjælpe det opvoksende menneske med at stille sig ind i tidsånden. At levere arbejdere til erhvervslivet eller ansatte til staten er ikke skolens primære opgave, men at udvikle de anlæg og muligheder de unge mennesker rummer.