Steiner HF

Fra skoleåret 2018/19 tilbyder vi Steiner-HF på skolen. En ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer. Med høj faglighed – også i håndværk, musik og kunst.

Steiner HF byder på mangfoldighed, kultur, naturfag og rejser ud i verden. Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser, via kvote 2.

Vores HF rummer en udvidet fagpakke, men du vil på Steiner HF også møde en række andre fag end dem, der indgår i fagpakken. Både boglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag har lige vægt, og vi har fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning på tværs af fagene.

Optagelse på Steiner HF

Elever optages på følgende måder:

  1. Elever, der går i skolens grundskole, optages på Steiner HF på baggrund af en samtale.
  2. Elever, der kommer fra en anden grundskole, kan ansøge om at blive optaget på uddannelsen efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale uddannelser. På baggrund af en samtale vil skolen sammen med eleven vurdere, om Steiner-HF er det rette valg. Det er ikke en forudsætning, at eleven har gået på Steinerskole i grundskoleforløbet.

Vores undervisning er aldersrelateret hvilket betyder at vores elever er alderssvarende med gymnasielever som er 16 – 20 år.
Det kan være en fordel at vejlede elever, der overvejer Steiner HF til, at søge optagelse allerede fra 10. kl, idet 10. kl på Steinerskolen kan være en god forberedelse til den brede fagvifte i Steiner HF. Eleven har på den måde også sikret sig en plads på HF-forløbet.

Skolerne vil gerne invitere lokale vejledere til et besøg på den enkelte skole, hvor skolens lærere kan fortælle lidt mere om Steiner HF lokalt, så skole og UU-vejledningen tilsammen kan tilbyde eleverne den bedste vejledning.

Studievejleder
Kamilla Appelquist Klintø
Mail: kamilla.appel@gmail.com
Tlf. 27 62 06 71

UU vejleder
Pernille Aaboe

Deltagerbetaling
Angående deltagerbetaling se under skolens generelle praktiske oplysninger om skolepenge.

Se også UddannelsesGuiden:

Hent vores folder som PDF her.

Her kan læses et resumé af en didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis i overbygningsdelen (9.kl. – 2. HF) udfærdiget af forskere fra DPU.