Steiner HF

Steiner HF på skolen er en ungdomsuddannelse uden eksamen og karakterer. Med høj faglighed – også i håndværk, musik og kunst.

Steiner HF byder på mangfoldighed, kultur, naturfag og rejser ud i verden. Vi har en udvidet fagpakke, som gør det muligt at søge ind på alle videregående uddannelser, via kvote 2.

Vores HF rummer en udvidet fagpakke, men du vil på Steiner HF også møde en række andre fag end dem, der indgår i fagpakken. Både boglige, håndværksmæssige og kunstneriske fag har lige vægt, og vi har fokus på at forbinde den praktiske og teoretiske undervisning på tværs af fagene.

Presse om STEINER HF
Indslag fra TV2OJ

Optagelse på Steiner HF

Information fra Uddannelsesguiden
Læs mere her

Elever optages på følgende måder:

1. Elever, der går i skolens grundskole, optages på Steiner HF på baggrund af en samtale.

A) Denne samtale tager skolen initiativ til, og den vil ofte være en del af de planlagte forældrekonsultationer i 9./10. klasse.

B) Der skal derudover søges optagelse gennem optagelse.dk. Dette tages op i klassen og eleven vejledes af skolen.

2. Elever, der kommer fra en anden grundskole, kan ansøge om at blive optaget på Steiner-HF efter de almindelige optagelseskriterier for gymnasiale HF-uddannelser. På baggrund af en samtale med elev og elevens forældre og et klassebesøg på minimum 2 dage, vil skolen sammen med eleven vurdere, om Steiner-HF er det rette valg.

A) Elever der har været på efterskoleophold eller i andet 10.-klasses tilbud ét år, og som ønsker at komme tilbage, skal søge tilbage på skolen under samme vilkår som nye elever. Dog kan besøg i klassen udelades.

B) Eleven skal i tillæg hertil søge optagelse gennem optagelse.dk inden d. 1. marts i forbindelse med, at der udarbejdes en studieplan.

Elever fra grundskolen, der med sikkerhed ved, at de ønsker at komme tilbage til Steiner HF-uddannelsen efter afsluttet efterskoleophold eller andet 10. klasses-tilbud, kan med fordel hurtigst muligt skrive sig op til optagelse. Dette gøres ved at sende en mail til kontoret: kontor@sydskolen.dk

Vi holder livestream d. 28. januar, hvor du kan høre mere om uddannelsen, samt møde lærere og elever.

Kontakt os i dag for at høre nærmere

Vores undervisning er aldersrelateret hvilket betyder at vores elever er alderssvarende med gymnasielever som er 16 – 20 år.
Det kan være en fordel at vejlede elever, der overvejer Steiner HF til, at søge optagelse allerede fra 10. kl, idet 10. kl på Steinerskolen kan være en god forberedelse til den brede fagvifte i Steiner HF. Eleven har på den måde også sikret sig en plads på HF-forløbet.

Skolerne vil gerne invitere lokale vejledere til et besøg på den enkelte skole, hvor skolens lærere kan fortælle lidt mere om Steiner HF lokalt, så skole og UU-vejledningen tilsammen kan tilbyde eleverne den bedste vejledning.

Vedr. indmeldelse
Kontakt skolens kontor
Mail: kontor@rssaarhus.dk
Tlf. 86 14 09 00

Studievejleder
Kamilla Appelquist Klintø
Mail: kak@rssaarhus.dk
Tlf. 27 62 06 71

UU vejleder
Søren Kinggaard Svendsen
Mail: ssok@aarhus.dk
Tlf. 41 88 40 99

Deltagerbetaling
Angående deltagerbetaling se under skolens generelle praktiske oplysninger om skolepenge.

Betaling vedr. studierelevante rejser (teksten er på vej).

Se også UddannelsesGuiden:

Hent vores folder som PDF her.

Her kan læses et resumé af en didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolernes læringspraksis i overbygningsdelen (9.kl. – 2. HF) udfærdiget af forskere fra DPU.