Mobbepolitik

Alle børn har ret til en tryg skolegang

Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag. Et grundlag som tager afsæt i, at et trygt socialt miljø danner grobund for al sund læring. Derfor accepterer skolen ikke mobning. Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både mobning og andre former for krænkelser.

 

Procedure ved tilfælde af mobning

Konstaterer vi fra skolens side, at sådanne forhold eller handlinger find er sted, vil vi kontakte alle implicerede parter samt skolens AKT-pædagog. Når konflikten er konstateret, og de involverede parter er informeret, kan et videre forløb se således ud:

  • Klasselærer, forældrekreds og AKT-pædagog mødes. AKT-pædagogen deltager som observatør i klassens undervisning gennem en eller flere dage
  • Der laves en handleplan lærere og AKT-pædagog imellem
  • Der kan afholdes et forældremøde, hvor der redegøres for sagens videre forløb
  • Sideløbende finder samtaler sted mellem de direkte involverede parter og AKT-pædagogen
  • Forældrekredsen bliver løbende informeret om de tiltag og udviklinger, der sker i sagen